Training regie

Hoewel we al redelijk veel ervaring met regie (demand en supply management) hebben, blijkt regie bij veel bedrijven nog steeds niet voldoende effectief (op professioneel niveau) te functioneren. Dit is deels te verklaren door onvoldoende inzicht in de belangrijkste processen van regie, maar ook door de competenties van de 'regisseurs'.

Effectieve regie is één van de belangrijkste randvoorwaarden om outsourcing een succes te maken en verdient daarom veel aandacht (inrichting en uitvoering).

Om hierop in te spelen heb ik vanuit mijn eigen ervaringen met regie een 3-daagse training ontwikkeld om regie op professioneel niveau te brengen: 'Training Regie'.

Specifieke doelen van de training zijn:

  • het verkrijgen van inzicht in de noodzakelijke processen en organisatie van regie
  • het bieden van inzicht in regie in de praktijk
  • het bespreken van door de deelnemers ervaren knelpunten in hun dagelijkse regie-werkzaamheden

Omdat ik niet 'geloof' in trainingen 'met open inschrijving' (deze blijven in het algemeen te algemeen), bied ik de training uitsluitend als 'inhouse training' aan.

Dit geeft bovendien de mogelijkheid om specifiek in te gaan op de binnen de organisatie ervaren knelpunten en om daarbij 'gericht' advies te kunnen geven.

De training is specifiek gericht op medewerkers die dagelijks in een regie-rol functioneren en bij voorkeur enige ervaring op dit vlak hebben. De training is daarmee ook meer gericht op 'bijscholing' dan op het bieden van een fundamentele cursus voor beginnende regisseurs (voor beginnende regisseurs is een 5-daagse training beschikbaar).

In de training kunnen ook specifieke doelen en aandachtspunten worden meegenomen die in de voorbereiding worden benoemd.

De brochure voor deze training is hier te vinden.

Het kan ook zinvol zijn om de competenties van uw regisseurs (verder) te ontwikkelen op basis van een persoonlijk assessment van de betrokken medewerkers. Zie hiervoor: Assessment van Medewerkers.

Computable Outsourcing Congres 2008

In december 2008 is Johan Op de Coul expert en panellid geweest op het Computable Outsourcing Congres, 2008. Het blijkt dat veel organisaties nog worstelen met (de voorbereiding op) outsourcing. Vragen die voorbij kwamen waren:

  • welke percelen komen voor outsourcing in aanmerking: dit hangt nauw samen met de vraag of een externe partij deze activiteiten 'beter' kunnen doen dan het uitvoeren hiervan in eigen beheer (denk aan: kosten en risico's)
  • hoe moeten/kunnen we leveranciers (optimaal) aansturen: natuurlijk is een goed contract en zijn goede SLA's de basis; daarnaast is een strakke regie noodzakelijk
  • hoe kan je een leverancier aansturen als er problemen zijn; levert een bonus/malus regeling perspectief: centraal staat de vraag: "wie heeft het probleem?" (als er problemen zijn); de klant ervaart het probleem in zijn business; de oplossing zit vaak in een optimale samenwerking tussen klant en leverancier waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan het oplossen van problemen

Zie: Computable