::Nieuws

Roadmap Sourcing / Draaiboek Outsourcing

Op basis van 10 jaar ervaring met outsourcing heb ik een draaiboek ontwikkeld voor de (her-)aanbesteding van ICT-diensten: De Roadmap Sourcing.

Het draaiboek biedt o.a.:

 • een standaard voor aanpak en fasering, met als hoofdindeling:
  1. het opstellen van de gewenste sourcing strategie
  2. het realiseren van de gewenste sourcing strategie met: RfI, RfP, tenderen, leveranciersselectie en -contractering
 • werkbladen om de aanpak te ondersteunen
 • documentatie standaarden
 • beslissingondersteunende tabellen
 • tabellen met achtergrondinformatie, algemeen ondersteunende informatie over het (her-)aanbesteden

Met het draaiboek krijg je een interactieve CD, waarop alle werkbladen beschikbaar zijn zodat deze kunnen worden ingevuld en met specifieke klant-eisen kunnen worden uitgebreid.

Deze standaarden zijn best practices en heb ik in die afgelopen 10 jaren zelf gebruikt (en verder geoptimaliseerd) bij het ondersteunen van relaties met (her-) aanbestedingen en het managen van hun outsourcing.

Door het gebruik van het draaiboek kan je veel in eigen beheer voorbereiden als een (her-)aanbesteding bij jou speelt.

Bovendien leiden de documentatie standaarden tot betere RfP’s (en derhalve offertes van leveranciers), de definitie van services, SLA’s, KPI’s, stuurmaatregelen en contracten.

De Roadmap Sourcing heb ik ontwikkeld op basis van de begeleiding van de outsourcing, en de inrichting en operationele uitvoering van regie bij:

 • KPN
 • Nuon
 • Hydron
 • Holland Casino
 • Ministerie van VROM
 • CB&I/Lummus (voorheen: ABB/Lummus)
 • Delta
 • SenterNovem
 • Dirk van den Broek
 • D-Reizen
 • Ministerie van Defensie
 • Reclassering Nederland
 • Gemeente Zeewolde
 • Gemeente Almere
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Rijkswaterstaat

Bovendien heeft mijn betrokkenheid bij de Contact Groups (groepen klanten van Atos Origin, Getronics, EDS, Capgemini, RAET, Fujitsu) mij veel geleerd over de praktijk van outsourcing. Ook deze ervaringen zijn in het Draaiboek verwerkt.

Voor het gebruik van De Roadmap Sourcing verzorg ik ook training.

Computable

Johan heeft bij de Computable Topics Outsourcing en Business Cases zijn opinie gepubliceerd dat business cases en de ROI van outsourcing zowel vanuit een bedrijfsfinancieel perspectief als vanuit een bedrijfsmatig perspectief kunnen worden opgesteld.

De bedrijfsmatige (i.c. meer kwalitatieve) overwegingen zijn vaak belangrijker dan uitsluitend de bedrijfsfinanciële!

Door te klikken op deze link kunt u het gehele artikel downloaden.

Of zie op wwww.computable.nl: het Topic Outsourcing.

Johan Op de Coul is als expert verbonden aan de Topics Outsourcing en Business Cases.